Skip to content

Privacy & cookies

Artie Farty gaat zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens en zal jouw gegevens nooit verkopen aan derden. We registreren alleen de minimaal benodigde gegevens om bestellingen te kunnen verwerken en onze dienstverlening te optimaliseren.

 Wij verwerken alle gegevens die we verzamelen in overeenstemming met de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming.&vanSlingelandt, die de website www.artiefarty.nl beheert, is gevestigd op Hazepaterslaan 6 te Haarlem.

Persoonsgegevens

We verwerken gegevens van jou, wanneer je onze website www.artiefarty.nl bezoekt. Zo registreren we bijvoorbeeld met Google Analytics je IP-adres en gegevens over je activiteiten op onze website. We verzamelen geen bijzondere en/of gevoelige gegevens.

Verwerkingsdoelen

We verwerken je persoonsgegevens om:

– door jou bestelde producten tijdig en correct te kunnen leveren

– onze website en dienstverlening te verbeteren

– nieuwsbrieven te verzenden waarvoor je je hebt aangemeld. Wil je deze e-mails niet meer ontvangen, dan kan je dat op ieder gewenst moment aangeven.

– bij deelname aan een winactie een eventueel door jou gewonnen prijs juist te kunnen uitreiken.

Bewaartermijn persoonsgegevens

We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarmee we de gegevens verwerken en van eventuele verplichtingen die wettelijk zijn vastgelegd.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming. Er worden geen besluiten genomen op basis van algoritmes, die nadelige gevolgen kunnen hebben voor jou.

Delen van persoonsgegevens met derden

We delen je persoonsgegevens alleen met derden als we jouw nadrukkelijke toestemming hiervoor hebben. Als externe bedrijven gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten we een verwerkersovereenkomst om de beveiliging te garanderen en de vertrouwelijkheid van alle gegevens te bewaken. Artie Farty blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

We gebruiken services en cookies van derden die buiten de EU zijn gevestigd, zoals Google Analytics (sitebezoek) en Mailchimp (nieuwsbrieven).


Gegevens verwijderen, aanpassen of inzien

Je hebt wettelijk het recht om je persoonsgegevens te laten verwijderen, te wijzigen of in te zien. Je hebt daarnaast het recht om je toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Artie Farty. Als laatste heb je recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit houdt in dat je de persoonsgegevens kunt opvragen die Artie Farty van jou heeft. Je kunt een verzoek tot één van de bovenstaande rechten indienen via info@artiefarty.nl. We streven ernaar om zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, te reageren.

Ben je niet tevreden? Je hebt de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging persoonsgegevens

We vinden het erg belangrijk dat je gegevens beschermd zijn tegen misbruik, verlies en ongewenste openbaarmaking. Hiertoe nemen wij passende maatregelen. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@artiefarty.nl. Om je persoonsgegevens veilig te houden, zorgen we dat onze servers en apparaten zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall. Daarnaast versturen we jouw gegevens enkel via beveiligde internetverbindingen. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje bovenin.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

Je kunt je afmelden voor cookies van alle websites door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat (Chrome, Internet Explorer, Firefox en Safari). Daarnaast kun je alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

De volgende cookies worden op artiefarty.nl gebruikt:

Google Analytics, deze cookies verzamelen geanonimiseerd gegevens over hoe bezoekers onze website gebruiken.

Wijzigingen in het privacy- en cookiebeleid

Het is mogelijk dat ons privacy- en cookiebeleid in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. We raden je daarom ook aan om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn. Als deze wijzigingen heel ingrijpend zijn, zullen we zorgen dat ze op een duidelijke en opvallende manier gecommuniceerd worden.

Cookiemelding Artie Farty Icon

Privacy en cookies: Deze site maakt gebruik van cookies. Door verder te gaan op deze website, ga je akkoord met het gebruik hiervan. Voor meer informatie, onder andere over cookiebeheer, bekijk je: Cookiebeleid